Skicka en förfrågan

Ange IT-ärende för allmänna IT-problem och frågor. Ange Schemaärende för Primus/Kurre/Wilma ärenden. Ange Primus-Åland om ärendet riktas till projektledare Mikael Johansson.

Beskriv ärendet tydligt. Om ärendet rör en viss dator eller skrivare - skriv ALLTID datorns/skrivarens namn i beskrivningen.

Välj den plats som frågan är förknippad med - eller ange "inte knuten till en viss byggnad". Primus-Åland ärenden anger alltid "ingen byggnad"

Ange skola och/eller skoldistrikt som Primusärendet hör till.

Lägg till fil eller släpp filer här